Castellano
  

Seguretat, qualitat i medi ambient


SEGURETAT
 
REHACSA té com a objectiu prioritari la PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS per tal de garantir que totes les seves activitats es duen a terme amb el màxim nivell de seguretat. El compromís de REHACSA comença en l’estudi i avaluació acurada dels riscos a cada obra, l’assignació de mitjans i recursos, i la informació i formació del personal. A més, es compromet a complir i fer complir, tant els membres de l’organització com a tercers, la normativa vigent en aquesta matèria.QUALITAT
 
REHACSA defineix la qualitat com el compliment del requisits i expectatives del clients, concretats als projectes d’obra. La qualitat final de l’obra lliurada al client és el resultat d’accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant tot el procés de l’obra.


 
MEDI AMBIENT

REHACSA considera com a objectiu fonamental el respecte del medi ambient. REHACSA identifica i avalua els aspectes i impactes ambientals, així com els requisits legals aplicables a l’execució de totes les seves activitats. Tot això amb la finalitat de minimitzar l’impacte sobre l’entorn, reduint la contaminació i generació de residus.

REHACSA té implantat un Sistema Integrat de Gestió (qualitat, medi ambient, i seguretat i salut) certificat d’acord als requisits de les normes ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 (veure certificats)


 
@ REHACSA 2015   |   C/Osona, 1   |   08820 El Prat de Llobregat
Tel.: 936 401 865   |   Fax: 936 302 958   |  obres@rehacsa.es