Castellano

Notícies 


 

 
  

Els constructors demanen l'aplicació d'un IVA super reduït

La Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques plantegen al Govern que apliqui l’IVA súper reduït del 4% per a les obres de renovació i rehabilitació d’habitatges.

Amb això, s’aconseguiria un quàdruple objectiu: reduir l’elevat risc de frau que comporta el gravamen actual del 21% pel que tributen les obres casolanes, propiciar l’aflorament de l’economia submergida, salvar a les empreses professionals i ètiques que compleixen la llei i, com a conseqüència de tot això, aconseguir una recaptació fiscal major que l’actual en aquest sector.

Accés a nota de premsa.


  

  
Escola Catalunya (Sant Cugat del Vallès)

La construcció de l’edifici infantil de l’Escola Catalunya ha suposat una experiència totalment nova, constructivament parlant, donat que la principal característica és que es tracta d’un edifici amb una estructura de fusta contralaminada de 95 mm de gruix. Aquesta estructura recolza sobre una solera de formigó amb riostres degudament armades i un terreny millorat amb un matalàs granular de 120 cm de gruix.

La fusteria tant exterior com interior són de fusta. Les divisions interiors són d’envans de fibra – guix. Els paviments interiors són de cautxú de 3 mm per a les zones humides i de parquet de linòleum sobre base de suro i HDM, per la resta d’estances. Els acabats de façana s’han realitzat amb placa mini-ona d’alumini reciclat i la coberta amb panells sàndwich de 120 mm de gruix.

La principal característica de l’obra ha estat que el 90% dels materials aportats procedeixen de la biosfera, per tant són reciclables 100%.

El tipus de construcció industrialitzada ha permès a més a més generar una quantitat de residus i un consum d’aigua molt inferior a la resta de construccions tradicionals.

Per veure vídeo de l’obra fes clic  aquí.


Sergi Ullés
Cap d'obra  
EBM Marina

REHACSA finalitza la construcció de l'Escola Bressol Municipal Marina.

Obra de construcció d’equipament docent pel Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), destinat a escola bressol com a nou centre “EBM Marina”. Els treballs realitzats han comportat la gestió i execució de nou edifici de construcció aïllada amb una superfície útil total de 1.076,80m2 i un total de 1.353,50m2 entre urbanització i jardí.

L’edificació es composa d’un edifici construït amb estructura de formigó armat, constituïda per fonaments aïllats, pilars, murs de tancament i forjats amb prellosa pretensada. Els murs exteriors presenten la particularitat d’haver-se executat amb formigó arquitectònic entaulellat amb taula de fusta vista de pi massís, aportant textura i modulació exterior a la façana. Les fusteries són d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i vidre tipus Climalit, l’aïllament de façanes i envans interiors s’ha realitzat amb mantes de llana mineral com a producte més sostenible, les divisions amb envans de subestructura galvanitzada i plaques de cartró guix complint requisits del CTE.

Pel que fa als acabats interiors s’ha realitzat fusteries de fusta de DM pintades amb esmalt a l’aigua, paviments de PVC, cel rasos amb placa de cartró guix i plaques de fibres vegetals.

Les instal·lacions, com la resta d’actuacions, s’han executat tot tenint en compte la minimització del consum energètic, elèctric i de climatització, amb l’objectiu de reduir l’impacte ambiental a curt i llarg termini

 
J. Andrés Miranda Bueno
Cap d'obra  

Una exigència social: la millora dels edificis existents

El parc d'habitatges i edificis existents necessita una revisió i adequació per garantir la seguretat  i habitabilitat segons els criteris mínimament exigibles a l'actualitat, i precisa millorar la seva eficiència energètica per tal d'assolir  un estalvi energètic i reduir tant les emissions de CO2 com la contaminació.

Els programes d'inspecció tècnica dels edificis existents, posen de manifest que el 40% presenten lesions greus que afecten la seguretat estructural o a l'habitabilitat; les deficiències lleus o la falta de manteniment es detecten en gaire bé la totalitat de la resta.

Article publicat a la revista CIC número 495, abril 2012, del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques. Accés a article complert.


 
Josep Gassiot i Matas
Administrador REHACSA
President de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d'Edificis -RiME- 

@ REHACSA 2015   |   C/Osona, 1   |   08820 El Prat de Llobregat
Tel.: 936 401 865   |   Fax: 936 302 958   |  obres@rehacsa.es